Kontaktné informácie

Kontaktné údaje predávajúceho:

PLYNAS s.r.o.

so sídlom:
                Vranovská 10
                080 06 Prešov
                
IČO: 46 396 292
                
DIČ: 2023352738
                
IČ DPH: SK2023352738

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove,
Oddiel: s.r.o., Pod ćíslom vložky č.: 25033/P

prevádzka:

PLYNAS s.r.o.

Vranovská 10
080 06 Prešov
mail: obchod@plynas.sk


telefónne kontakty:
Zodpovedný vedúci: Miroslav Jakša +421 51 749 23 90, mob: 0907 080 868
Reklamácie:/Sklad:/Objednávky: Miroslav Jakša +421 51 749 23 90 , mob: 0907 080 868

Prevádzkové hodiny

Pondelok až Piatok:       8.00 - 13.00 hod.
                                     14.00 - 17.00 hod.

Poštová adresa:
PLYNAS s.r.o., Vranovská 10, 080 06 Prešov,

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:  

Banka: SLSP, a.s. - Pobočka Prešov
Číslo účtu: 0505822368/0900

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596
e-mail: pr@soi.sk

Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk PLYNAS s.r.o. © 2021.  Designed by Sainath Chillapuram